Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS er et internkommunalt selskap med de tre fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, som likeverdige eiere. Selskapets øverste organer er representantskap og styre.

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene har sin bakgrunn i stortingsmelding nr. 35, (2006 – 2007). I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal:

  • sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, leger og andre

  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen

  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

Adresse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge, Klæbuveien 70, 5 etg., 7030 Trondheim, Norway

 

Parkering

Det er parkeringskjeller i bygget med betalingsautomat. I tillegg er det en NTNU parkeringsplass utenfor hvor man kan bruke appen Smartpark via Trondheim parkering, velg “NTNU besøkende” med en timepris på kr 25.

Fakturaadresse

EHF-faktura til nummer 995 442 345
E-post: faktura_995442345@admento.no
Telefon: + 47 941 33 180
E-post: post@tkmidt.no

Åpningstider

Mandag – fredag fra 08:00 til 15:00

Images

Contact form

Name *
Name