Ledergruppe

Tone Natland Fagerhaug
Konstituert administrerende direktør
Faglig leder
tone.natland.fagerhaug@tkmidt.no

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef
astrid.j.feuerherm@tkmidt.no

Anders Vennatrø
Klinikksjef
anders.vennatro@tkmidt.no

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør
hege.fossland@tkmidt.no


Forskningsavdeling

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef
astrid.j.feuerherm@tkmidt.no

Hedda Høvik
Prosjektleder HUNT 4
Hedda.Høvik@tkmidt.no

Torunn Børsting
Stipendiat
torunn.borsting@tkmidt.no

Katrine Døsvik
Forskningsrådgiver
katrine.dosvik@tkmidt.no

Elise Taylor Spets
Tannpleier
elise.taylor.spets@tkmidt.no

Line Cathrine Nymoen
Tannpleier
line.cathrine.nymoen@tkmidt.no

Marit Kolberg
Forsker
marit.kolberg@tkmidt.no

Lena Cetrelli
Stipendiat
lena.cetrelli@tkmidt.no

Kristin Jordal
Stipendiat
kristin.jordal@tkmidt.no

Olav Inge Larsen
Stipendiat
olav.larsen@tkmidt.no

Abhijit Sen
Statistiker
abhijit.sen@tkmidt.no

Umar Sharif
eHelse kompetansegruppe
umar.sharif@tkmidt.no

Peggy Hauge Moe
Kodeverk kompetansegruppe
peggy.moe@tkmidt.no

Gunnar Lyngstad
Tannlege
gunnar.lyngstad@tkmidt.no

Marie Sager
Tannlege
marie.sager@tkmidt.no


Tannleger

Murwan Idris
Spesialist oral kirurgi og oral medisin
murwan.idris@tkmidt.no

Runa Das
Pedodontist
runa.das@tkmidt.no

Anders Vennatrø
Allmenntannlege
anders.vennatro@tkmidt.no

Mats Säll
Kjeve- og ansiktsradiolog
mats.sall@tkmidt.no

Fredrik Ahlgren
Spesialist oral kirurgi og oral medisin
fredrik.ahlgren@tkmidt.no

William Howard Clark
Kjeveortoped
william.howard.clark@tkmidt.no

Elke Seitz
Tannlege og spesialist kandidat i Oral Protetikk UiO
elke.seitz@tkmidt.no

Umar Sharif
Tannlege og prekvalifisering kandidat i oral kirurgi og oral medisin
umar.sharif@tkmidt.no

Lars Martin Berg
Multidisiplinær Odontologi
lars.martin.berg@tkmidt.no

Tania Øystese
Tannlege med spesialkompetanse i endodonti - har gjennomført videreutdanning i endodonti og venter på den godkjenningen fra helsemyndighetene.
tania.oystese@tkmidt.no

Marianne Kleivmyr
Endodontist
Marianne.Kleivmyr@tkmidt.no

Ole Iden
Endodontist

Roya Gaarden
Periodontist


TOO Trondheim

Lena Myran
Teamleder TOO
lena.myran@tkmidt.no

Gullborg Vårhus
Tannhelsesekretær
gullborg.varhus@tkmidt.no

Geir Haukeland
Tannlege
geir.haukeland@tkmidt.no

Brit Rye Heggem
Tannhelsesekretær
brit.rye.heggem@tkmidt.no

Hanne Bach
Tannlege
hanne.bach@tkmidt.no

Gunnfrid Alrek
Tannlege
gunnfrid.alrek@tkmidt.no

Siri Uthus
Tannhelsesekretær/narkosebehandling
siri.uthus@tkmidt.no


TOO Molde

Yngvild Ane Westad
Psykolog
Yngvill.Ane.Stokke.Westad@helse-mr.no

Trine Monsen
Tannlege

Liv Gussiås
Tannhelsesekretær


TOO Verdal

Jostein Lein
Psykolog
jostein.lein@gmail.com 

Sandra Pedanou
Tannlege
sandra.pedanou@ntfk.no

Torill Melhus
Tannhelsesekretær
torill.melhus@ntfk.no


TBIT

Ingrid Berg Johnsen
Prosjektleder TBIT
Ingrid.berg.johnsen@tkmidt.no

Sissel Hjelmen Aasan
Tannhelsesekretær
sissel.hjelmen.aasan@tkmidt.no

Runa Das
Pedodontist
runa.das@tkmidt.no


Tannhelsesekretærer

Tonje Tollan
Resepsjonist
tonje.tollan@tkmidt.no

Marit Husby
Tannhelsesekretær
marit.husby@tkmidt.no

Kristine Rimol
Tannhelsesekretær
kristine.rimol@tkmidt.no

Torunn Vikan Kristiansen
Tannhelsesekretær
torunn.vikan.kristiansen@tkmidt.no

Brit Rye Heggem
Tannhelsesekretær
brit.rye.heggem@tkmidt.no

Sissel Hjelmen Aasan
Tannhelsesekretær
sissel.hjelmen.aasan@tkmidt.no

Grethe Karlsen
Tannhelsesekretær
grethe.karlsen@tkmidt.no

Gullborg Vårhus
Tannhelsesekretær
gullborg.varhus@tkmidt.no

Siri Uthus
Tannhelsesekretær/narkosebehandling
siri.uthus@tkmidt.no


Administrasjon

Laila Østnor Døllner
Administrasjons sekretær
laila.dollner@tkmidt.no

Katrine Døsvik
HR-rådgiver
katrine.dosvik@tkmidt.no

Brett Guise
Kommunikasjon
brett.guise@tkmidt.no