Ragnhild Hagen

Leder / Psykologspesialist

Ragnhild er født og oppvokst i Arendal, men har etter at hun ferdigstilte sin utdanning som psykolog på NTNU i 2010 hatt bosted i Trondheim. Før Ragnhild ble ansatt på TKMidt har hun jobbet med et bredt spekter av psykiske utfordringer i både poliklinikk, døgnpost og i akuttpsykiatrien.

Ragnhild har stor interesse for traumepsykologi og angst og har videreutdanning innen metakognitiv terapi. Som psykolog i tannhelsetjenesten får man muligheten til å forene to fagfelt til beste for pasienten.

No items found.
No items found.

Ragnhild er født og oppvokst i Arendal, men har etter at hun ferdigstilte sin utdanning som psykolog på NTNU i 2010 hatt bosted i Trondheim. Før Ragnhild ble ansatt på TKMidt har hun jobbet med et bredt spekter av psykiske utfordringer i både poliklinikk, døgnpost og i akuttpsykiatrien.

Ragnhild har stor interesse for traumepsykologi og angst og har videreutdanning innen metakognitiv terapi. Som psykolog i tannhelsetjenesten får man muligheten til å forene to fagfelt til beste for pasienten.