Forskningsbiobank for oral helse

Lagring av biologisk materiale for framtidig forskning

edited.jpg

Prosjektleder
Astrid J Feuerherm

Samarbeidspartnere
Biobank1, St. Olavs hospital

Prosjektperiode
2016

Biologisk materiale, slik som spytt, tenner og blodprøver er en viktig ressurs innen medisinsk forskning. En forskningsbiobank er en samling biologisk materiale med tilhørende pasientinformasjon og analysesvar som kan brukes i forskning.

TkMidt har i samarbeid med Biobank1, Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF opprettet en tematisk forskningsbiobank for oral (munn- og tann) helse. Biologisk materiale som f.eks spytt, tenner og blodprøver som er tatt i forbindelse med behandling ved TkMidt eller ved Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs Hospital kan bli tatt vare på og lagret for framtidig forskning på munnhelse og relaterte sykdommer.

Innsamling av spyttprøver er godt i gang og er sentrert rundt utredning og behandling som utføres ved Tannteamet / Avdeling for ansikts- og kjevekirurgi. I hovedsak samles det per i dag prøver fra pasienter fra thoraxkirurgisk og ortopedisk sengepost ved St. Olavs Hospital. I tillegg inngår spyttprøver fra HUNT4 Tannhelse for analyse av oralt mikrobiom, samt prøver fra MUMS (Munn- og matstudien, fra inneliggende pasienter fra de fleste sengeposter ved St. Olavs hospital) i biobanken. For de fleste prøver er saliva sekresjonsrate registrert (mL/5 min). Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi har en egen biobankingfasilitet som besørger registrering av prøver samt fordeler prøvene slik det er hensiktsmessig. En utvidelse av forskningsbiobank for oral helse til også å omfatte prøveinnsamling andre steder i landet er initiert.

Les mer om Biobank1 her.