Forskningsbiobank for oral helse

Humant biologisk materiale er en viktig ressurs innen medisinsk forskning.

En forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale med tilhørende pasientinformasjon og analysesvar som kan brukes i forskning. Forskningens mål er å forstå og forebygge sykdom, samt å forbedre diagnostikk og behandling innenfor sykdommer relatert til et tematisk felt.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) har i samarbeid med Biobank1, Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF opprettet en tematisk forskningsbiobank for oral helse. Se biobank1.no/nb/ for mer informasjon.

I første omgang vil det bli samlet og tatt vare på biologisk materiale i forbindelse med pasientbehandling ved TkMN, Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi og Tannteamet ved St. Olavs Hospital HF og tannklinikker tilknyttet TkMN's virksomhet. Eksempler på biologisk materiale er spytt, tenner og blodprøver som pasientene samtykker til at kan brukes til forskning. På sikt er det ønskelig bygge opp en omfattende nasjonal samling biologisk materiale som er tatt vare på og lagret for framtidig forskning på munnhelse og relaterte sykdommer. Målet er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom munnhelse og øvrig helse slik at munnhelse også integreres i helhetsvurderingen av alle pasienter, uansett sykdom eller lidelse.

 
 

For mer informasjon om Biobank se Biobank1 sine nettsider

biobank1.no/nb/

Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder

 

Astrid Feuerherm
Fungerende forskningsleder
astrid.j.feuerherm@tkmidt.no