Corona

TkMidt følger anbefalingene fra helsemyndighetene og tar kun imot antatt friske pasienter. Dersom du har symptomer eller er usikker på om du kan møte til time, ta kontakt med oss på tlf. +47 941 33 180