Forskningsbiobank for oral helse

Biologisk materiale, slik som spytt, tenner og blodprøver er en viktig ressurs innen medisinsk forskning. En forskningsbiobank er en samling biologisk materiale med tilhørende pasientinformasjon og analysesvar som kan brukes i forskning.

Read More
brett guise