GERONETT – Tannhelse for de eldre

Gerodontologisk nettverk for forskning og kompetanseutvikling om oral helse hos eldre.

 
edited.jpg

Prosjektleder
Vibeke Bull, Tannhelse Rogaland (TkV)

Samarbeidspartnere
De regionale odontologiske kompetansesentrene, UiB, UiO m.fl

Prosjektperiode
2018 – 2021

Det er et stort fokus på forskning og tiltak som skal gi befolkningen flere sunne år og tilrettelegge for en god alderdom. Dessverre har oral helse i altfor liten grad vært inkludert i denne satsingen, og vi vet lite om utviklingen i oral helse, om behandlingsbehov og om behandling som utføres i

eldrebefolkningen. Forskningen som finnes viser at det er et stort behov for både forskning og tiltak mot denne gruppen, men dette feltet har likevel fått lite oppmerksomhet.

De seks regionale odontologiske kompetansesentrene har etablert GERONETT, et nasjonalt nettverk for forskning og kompetanseutvikling på oral helse hos eldre, med mål om å samordne og øke forskningsaktiviteten på eldrebefolkningens orale helse, samt øke kompetansen og bevisstheten om viktigheten av oral helse i andre helsetjenesteområder, både innen forskning, utdanning og i praksisfeltet, og legge tilrette for tverrfaglige prosjekter.