Gingivale retraksjoner

Gingivale retraksjoner er et utbredt problem som kan føre til betydelige plager.

Det er manglende kunnskap omkring betydning av de forskjellige faktorene som bidrar til at retraksjonene oppstår og utvikler seg. Det vites også lite om kunnskapen tannhelsepersonell har om dette temaet og hvilken behandling som tilbys. Hensikten med denne studien er derfor å kartlegge kunnskapen omkring diagnostisering og behandling av gingivale retraksjoner blant spesialister i periodonti i Norge og Nederland gjennom en spørreundersøkelse.

Vi ønsker også gjennom behandling av henviste pasienter å se på hvilken effekt profesjonell tannrengjøring og hygieneinstruksjon har på utstrekningen av retraksjonene. Videre vil vi evaluere sammenhengen mellom posisjonen til tannroten i tannbuen og behandlingsresultatet etter kirurgisk korreksjonsbehandling. Forandringene i gingiva og underliggende kjevebein evalueres ved hjelp av digitale tredimensjonale overflatescanninger og røntgenopptak (CBCT).

 

Olav Inge Larsen
Periodontist/Stipendiat
olav.larsen@tkmidt.no