Trondheim gjennom 1000 år

Hvordan påvirket Svartedauen vårt DNA?

edited.jpg

Prosjektleder
Hans Kr. Stenøien, Vitenskapsmuseet/NTNU

Samarbeidspartnere
TkMidt, NTNU, m.fl.

Prosjektperiode
2015 – 2023

Formålet med prosjektet er å fremskaffe en oversikt over hvordan én av historiens største katastrofer, Svartedauen i 1349 og påfølgende epidemier, forårsaket endringer i demografi og genetisk sammensetning i Trondheims befolkning. Studier av arkeologisk materiale benyttes for å se hvordan endringer i gener av medisinsk betydning sammenfaller med demografiske data i Trondheimsbefolkning fra byens grunnleggelse og frem til vår tid. Vi ønsker å sammenligne historiske mønster med mønster vi finner i befolkningen i dag bl.a. for å se hvilke langtidseffekter Svartedauen og andre sykdommer har hatt. Full-genom sekvensering vil bli benyttet for å beskrive befolkningens genetiske endringer. Prosjektet er unikt i sitt slag, og vil være av betydelig interesse for samfunnsmedisinere, historikere og evolusjonsbiologer. 

TkMidt deltar i prosjektet «Trondheim gjennom 1000 år» og har administrert innsamling av ekstraherte tenner fra 4 private og 7 offentlige klinikker. Studien ledes av Vitenskapsmuseet, NTNU og tar sikte på å fremskaffe en helhetlig oversikt over hvordan én av historiens største katastrofer forårsaket endringer i demografi og genetisk sammensetning i Trondheims befolkning. Tenner fra dagens Trondhjemmere brukes som kilde for moderne DNA og skal sammenliknes med DNA fra arkeologisk materiale.