Tannhelsesekretær – fast 100% stilling

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunene Trøndelag og Møre og Romsdal.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.

Senteret tilbyr tverrfaglig spesialistbehandling og skal være en kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.

Ved TkMN er det ledig 100% stilling som tannhelsesekretær.


Arbeidsoppgaver

 • Assistere tannlege i pasientbehandling
 • Utføre administrative oppgaver ved klinikken
 • Hygienearbeid
 • Delta i klinikkens HMS-arbeid

Kvalifikasjoner

 • Krav til norsk autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Erfaring fra offentlig og/eller privat tannhelsetjeneste
 • Kjennskap til journalsystemet OPUS
 • Kjennskap til røntgensystemet Romexis
 • Være faglig interessert og glad i yrket sitt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig

Arbeidssted: TkMN Trondheim, Klæbuveien 70, 5. etg, 7030 Trondheim

Web: www.tkmidt.no


Tilsettingsvilkår

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til klinikkleder Anders Vennatrø, e-post: andve@tkmidt.no eller HR-rådgiver Katrine Døsvik, e-post: katdo@tkmidt.no

Søknadsfrist: 20.mai 2018

Søknad sendes elektronisk på jobbnorge.no, søknads-ID: 152382

Administrerende direktør

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) har ledig fast 100 % stilling som administrerende direktør fra 01.08.2018.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø og være en drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten. Kompetansesentrene skal gi befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.

TkMN eies i dag av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, men fra 2019 vil senteret være heleid av Trøndelag fylkeskommune. Styrende organer er TkMNs styre og representantskap. TkMN er lokalisert i Trondheim og har i dag 40 ansatte. Organisasjonen er i stadig vekst. Vi har spesialisttannleger i de fleste odontologiske fagfeltene og vi har egne team for tilrettelagt behandling. TkMN arbeider med flere forskningsprosjekter hvor HUNT4 Tannhelse er det største enkeltprosjektet. Vi har for tiden fire ph.d.-kandidater tilknyttet senteret.

Som øverste leder får du en sentral rolle i videreutviklingen av kompetansesenteret, og du vil kunne få innvirkning på fremtidig utvikling av tannhelsetjenesten, både regionalt og nasjonalt.
Din hovedoppgave vil være å videreutvikle kompetansesenterets strategi, samt være en pådriver i forbindelse med forskningsprosjekter og fagutvikling.


Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av kompetansesenteret
 • Arbeide for at TkMN utfører sine oppgaver i henhold til sitt samfunnsoppdrag
 • Administrativt og faglig ansvar for virksomheten
 • Overordnet ledelse av virksomheten i henhold til strategiplan, vedtekter og øvrige styringsdokumenter
 • Målbudsjett og resultatansvar. Søknader/rapportering driftsmidler
 • Rapportere til styre og representantskap
 • Forberede møter til styre og representantskap
 • Overordnet personalansvar for kompetansesenterets ansatte
 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere

Krav til kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum masternivå
 • Erfaring med strategisk ledelse, endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • God kjennskap til fagfeltet fra klinisk arbeid, administrasjon, utviklingsarbeid og/eller forskning
 • Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Ha en åpen og inkluderende lederstil, samt være tydelig og resultatorientert
 • God evne til å inspirere og engasjere sine medarbeidere
 • Evne til å arbeide fleksibelt, selvstendig og kreativt
 • Gode formidlings- og samarbeidsevner
 • Et tydelig ønske om å synliggjøre organisasjonen
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig kompetanse/egnethet

Vi tilbyr

 • En ansvarsfull og utfordrende lederstilling i et stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger
 • Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover og reglement

Søknad med CV og eventuelle referanser bes legges inn på www.jobbnorge.no. Stillings-ID: 150771

Søknadsfrist: 30.04.2018

Arbeidssted: Trondheim.

Det forutsettes at den som ansettes har fast bosted i Trøndelag, og det er ønskelig med bosted i eller i nærheten av Trondheim.

Tiltredelse: 1.8.2018 eller etter avtale.

Du kan lese mer om TkMN på vår hjemmeside www.tkmidt.no

Eventuelle spørsmål angående stillingen rettes til styreleder Bjørnar Hafell, tlf. 415 17 517 e-post bjohaf@trondelagfylke.no eller HR-rådgiver Katrine Døsvik, tlf. 481 70 081, e-post katrine.dosvik@tkmidt.no.

TkMN News

webcolours.png

Ledig prosjektstilling som forskningsassistent

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) er det ledig en 50 % prosjektstilling som forskningsassistent. Prosjektet varer i 18 måneder med mulighet for forlengelse, økning i stillingsandel eller fast tilsetting. Arbeidsstedet er i Klæbuveien 70, 7030 Trondheim. Noe reisevirksomhet nord i Trøndelag må påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon og koordinering av datainnsamling i HUNT4 70+.
 • Opplæring og oppfølging av personell i HUNT4 70+.
 • Bistå ved gjennomføring av forskningsprosjektet «Munnhelse- og Ernæring» ved St. Olavs Hospital.
 • Arkivansvar, inkludert oppretting og vedlikehold av forskningsdatabaser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning med minimum mastergrad innen fagfelt som ernæring, tannhelse eller folkehelse.
 • Erfaring fra pasientnær klinisk forskning, folkehelseundersøkelser eller folkehelsearbeid er ønskelig.
 • Kjennskap til arkiveringssystemer.
 • Gode samarbeidsevner, ryddighet og evne til å ta ting på sparket er en forutsetning.
 • Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort for personbil (klasse B).
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

TkMN tilbyr

Et utviklende og flerfaglig arbeidsmiljø med mange spennende prosjekter. Lønn og tiltredelse etter avtale.
Ansettelsen skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover og reglement.


Spørsmål angående stillingen rettes til forskningsleder Astrid Jullumstrø Feuerherm: astrid.j.feuerherm@tkmidt.no eller til Forsknings- og HR-rådgiver Katrine Døsvik: katrine.dosvik@tkmidt.no

Søknad sendes via Jobbnorge.no; stillings - ID 150732


Søknadsfrist 30. april 2018