Henvisninger

edited.jpg

Henvisning til spesialist ved TkMidt sendes til

Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Adresse

Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) har følgende spesialister/tannleger som tar imot henviste pasienter fra tannleger og tannpleiere i både den private og offentlige tannhelsetjenesten. TkMidt tar også imot henvisninger fra psykologer og leger.

Alle pasienter som skal utredes/og eller behandles hos spesialist ved TkMidt, må foreløpig henvises skriftlig.
Henvisninger kan ikke sendes på e-post. TkMidt kan tilby tverrfaglig vurdering til beste for pasienten.

Oral kirurg
Murwan Idris

Periodontist
Roya Gaarden

Kjeve-og ansiktsradiolog
Mats Säll

Tannlege med implantatkompetanse
Elke Seitz

Endodontist
Marianne Kleivmyr

Pedodontist
Runa Das

Protetiker
Erik Göran Jönsson

Tannlege med implantatkompetanse
Anders Vennatrø

Endodontist
Tania Øystese

Henvisningen må inneholde

Hvem det henvises til

 • Årsak til henvisning/hva ønsker du at TkMidt skal bidra med?

 • Hvem som henviser med kontakt info.

 • Pasienter som tilhører prioriterte grupper MÅ henvises fra offentlig tannklinikk

Fullstendige pasientopplysninger

 • Adresse og telefonnummer

 • Personnummer 11 siffer

 • Relevante anamnestiske opplysninger

 • Navn på fastlege med kontaktopplysninger

 • Gruppeangivelse/rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten eller voksen betalende pasient

 • Innslagspunkt Helfo

 • Hvem skal betale hvis pasienten ikke skal betale selv

 • Pasientens journalnummer på offentlig klinikk

Videre opplysninger

 • Subjektive symptomer/kliniske funn/diagnose

 • Vurdering av hastegrad

 • Rtg. bilder må vedlegges, enten på CD eller minnepinne

Når pasienten er ferdigbehandlet, sendes epikrise til henviser

TkMidt har ikke tilbud om ordinær tannbehandling.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i forbindelse med henvisningen.

Henvisning til fylkesteam for tilrettelagte tannhelsetjenester (TOO-team) sendes til fylket der pasienten bor/oppholder seg:

Trøndelag sør

TOO-teamet v
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuvn. 70 7030 Trondheim
(+47) 941 33 180

Trøndelag nord

Verdal Tannklinikk
Johannes Bruns gt. 9 7650 Verdal
(+47) 916 41 658

Informasjon om tilrettelagte tannhelsetjenester for pasienter som har angst for å gå til tannlegen.

tilrettelagt behandling