Henvisning til spesialist ved TkMN sendes til

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuveien 70
7030 Trondheim
Telefon: (+47) 941 33 180


Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) har følgende spesialister/tannleger som tar imot henviste pasienter fra tannleger og tannpleiere i både den private og offentlige tannhelsetjenesten. TkMN tar også imot henvisninger fra psykologer  og leger.

 • Oral kirurg Murwan Idris
 • Oral kirurg Fredrik Ahlgren
 • Pedodontist Runa Das
 • Periodontist Roya Gaarden
 • Kjeveortoped William H. Clark
 • Kjeve-og ansiktsradiolog Mats Säll
 • Tannlege med implantatkompetanse Anders Vennatrø
 • Tannlege med implantatkompetanse Elke Seitz
 • Endodontist Marianne Kleivmyr
 • Tannlege med spesialkompetanse i endodonti Tania Øystese (foreldrepermisjon til juni 2018)

Alle pasienter som skal utredes/og eller behandles hos spesialist ved TkMN, må foreløpig henvises skriftlig. Henvisninger kan ikke sendes på e-post. 
TkMN kan tilby tverrfaglig vurdering til beste for pasienten.


Henvisningen må inneholde

Hvem det henvises til

 • Årsak til henvisning/hva ønsker du at TkMN skal bidra med?
 • Hvem som henviser med kontakt info.
 • Pasienter som tilhører prioriterte grupper MÅ henvises fra offentlig tannklinikk


Fullstendige pasientopplysninger

 • Adresse og telefonnummer
 • Personnummer 11 siffer
 • Relevante anamnestiske opplysninger
 • Navn på fastlege med kontaktopplysninger
 • Gruppeangivelse/rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten eller voksen betalende pasient
 • Innslagspunkt Helfo
 • Hvem skal betale hvis pasienten ikke skal betale selv
 • Pasientens journalnummer på offentlig klinikk


Videre opplysninger

 • Subjektive symptomer/kliniske funn/diagnose
 • Vurdering av hastegrad
 • Rtg. bilder må vedlegges, enten  på CD eller minnepinne

Når pasienten er ferdigbehandlet, sendes epikrise til henviser

TkMN har ikke tilbud om ordinær tannbehandling.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i forbindelse med henvisningen.

Henvisning til fylkesteam for tilrettelagte tannhelsetjenester (TOO-team) sendes til fylket der pasienten bor/oppholder seg:

Sør-Trøndelag
TOO-teamet v
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuvn. 70
7030 Trondheim
Telefon: (+47) 941 33 180

Nord-Trøndelag
Verdal Tannklinikk
Johannes Bruns gt. 9
7650 Verdal
Telefon: (+47) 916 41 658

Møre og Romsdal
Fylkestannlegens kontor, v/Eva Refsnæs
6404 Molde
Telefon: (+47) 712 80 300


 

Informasjon om tilrettelagte tannhelsetjenester for pasienter som har angst for å gå til tannlegen