Henvisning til spesialist ved TkMN sendes til

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

Adresse
Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) har følgende spesialister/tannleger som tar imot henviste pasienter fra tannleger og tannpleiere i både den private og offentlige tannhelsetjenesten. TkMN tar også imot henvisninger fra psykologer og leger.

 • Oral kirurg Murwan Idris

 • Pedodontist Runa Das

 • Periodontist Roya Gaarden

 • Protetiker Erik Göran Jönsson 

 • Kjeve-og ansiktsradiolog Mats Säll

 • Tannlege med implantatkompetanse Anders Vennatrø

 • Tannlege med implantatkompetanse Elke Seitz

 • Endodontist Marianne Kleivmyr

 • Endodontist Tania Øystese

Alle pasienter som skal utredes/og eller behandles hos spesialist ved TkMN, må foreløpig henvises skriftlig.
Henvisninger kan ikke sendes på e-post. TkMN kan tilby tverrfaglig vurdering til beste for pasienten.

 

Henvisningen må inneholde

Hvem det henvises til

 • Årsak til henvisning/hva ønsker du at TkMN skal bidra med?

 • Hvem som henviser med kontakt info.

 • Pasienter som tilhører prioriterte grupper MÅ henvises fra offentlig tannklinikk


Fullstendige pasientopplysninger

 • Adresse og telefonnummer

 • Personnummer 11 siffer

 • Relevante anamnestiske opplysninger

 • Navn på fastlege med kontaktopplysninger

 • Gruppeangivelse/rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten eller voksen betalende pasient

 • Innslagspunkt Helfo

 • Hvem skal betale hvis pasienten ikke skal betale selv

 • Pasientens journalnummer på offentlig klinikk


Videre opplysninger

 • Subjektive symptomer/kliniske funn/diagnose

 • Vurdering av hastegrad

 • Rtg. bilder må vedlegges, enten på CD eller minnepinne

 
 

Når pasienten er ferdigbehandlet, sendes epikrise til henviser

TkMN har ikke tilbud om ordinær tannbehandling.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i forbindelse med henvisningen.

Henvisning til fylkesteam for tilrettelagte tannhelsetjenester (TOO-team) sendes til fylket der pasienten bor/oppholder seg:

Trøndelag sør

TOO-teamet v
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuvn. 70 7030 Trondheim
Telefon: (+47) 941 33 180

Trøndelag nord

Verdal Tannklinikk
Johannes Bruns gt. 9 7650 Verdal
Telefon: (+47) 916 41 658

Informasjon om tilrettelagte tannhelsetjenester for pasienter som har angst for å gå til tannlegen.