Henvisninger

greylight.png
 
 
 

Henvisning til spesialist ved TkMN sendes til

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS

Adresse

Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) har følgende spesialister/tannleger som tar imot henviste pasienter fra tannleger og tannpleiere i både den private og offentlige tannhelsetjenesten. TkMN tar også imot henvisninger fra psykologer og leger.

Alle pasienter som skal utredes/og eller behandles hos spesialist ved TkMN, må foreløpig henvises skriftlig. Henvisninger kan ikke sendes på e-post. TkMN kan tilby tverrfaglig vurdering til beste for pasienten.

 

Oralkirurg

Murwan Idris

 

Protetiker

Erik Göran Jönsson 

 

Tannlege med implantatkompetanse

Elke Seitz

Periodontist

Roya Gaarden

 

Endodontist

Marianne Kleivmyr

 

Tannlege med implantatkompetanse

Anders Vennatrø

Pedodontist

Runa Das

 

Endodontist

Tania Øystese

 

Kjeve- og ansikts-
radiolog

Mats Säll

Henvisningen må inneholde

Hvem det henvises til

 • Årsak til henvisning/hva ønsker du at TkMN skal bidra med?

 • Hvem som henviser med kontakt info.

 • Pasienter som tilhører prioriterte grupper MÅ henvises fra offentlig tannklinikk


Fullstendige pasientopplysninger

 • Adresse og telefonnummer

 • Personnummer 11 siffer

 • Relevante anamnestiske opplysninger

 • Navn på fastlege med kontaktopplysninger

 • Gruppeangivelse/rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten eller voksen betalende pasient

 • Innslagspunkt Helfo

 • Hvem skal betale hvis pasienten ikke skal betale selv

 • Pasientens journalnummer på offentlig klinikk


Videre opplysninger

 • Subjektive symptomer/kliniske funn/diagnose

 • Vurdering av hastegrad

 • Rtg. bilder må vedlegges, enten på CD eller minnepinne

greylight.png

Når pasienten er ferdigbehandlet, sendes epikrise til henviser

TkMN har ikke tilbud om ordinær tannbehandling.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i forbindelse med henvisningen.

Henvisning til fylkesteam for tilrettelagte tannhelsetjenester (TOO-team) sendes til fylket der pasienten bor/oppholder seg:


Sør-Trøndelag

TOO-teamet v
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuvn. 70 7030 Trondheim
Telefon: (+47) 941 33 180


Nord-Trøndelag

Verdal Tannklinikk
Johannes Bruns gt. 9 7650 Verdal
Telefon: (+47) 916 41 658


Møre og Romsdal

Fylkestannlegens kontor, v/Eva Refsnæs
6404 Molde
Telefon: (+47) 712 80 30 

 

Informasjon om tilrettelagte tannhelsetjenester for pasienter som har angst for å gå til tannlegen. 

 
greylight.png