HUNT4 Tannhelse

Kartlegging av tannhelse i Nord-Trøndelag

edited.jpg

Prosjektleder
Hedda Høvik

Samarbeidspartnere
HUNT Forskningssenter, NTNU, St. Olavs hospital, Universitetet i Oslo, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Prosjektperiode
Fase 1 – Innsamling: September 2017 til februar 2019.
Fase 2 – Klargjøring og overføring av tannhelsedata for tilgjengeliggjøring via HUNT

Databank
Medio november 2019

HUNT4 Tannhelse er et tilleggsprosjekt til den fjerde folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Innsamlingen i HUNT4 startet høsten 2017 og ble avsluttet i februar 2019. HUNT4 Tannhelse for voksne inkluderer spørreundersøkelse og klinisk undersøkelse med røntgenbilder (BW og OPG), slimhinneundersøkelse, tann- og periodontalstatus, samt spyttprøver for biomarkør- og mikrobiomanalyse. Om lag 5000 trøndere fra Stjørdal i sør til Nærøy ut med havet helt nord i fylket har fått munn og tenner undersøkt.

For godt voksne deltagere i HUNT4 70+ kartlegges munn- og tannhelse ved ROAG-undersøkelse, og i Ung HUNT4 (13-19 år) åpnes det for uttrekk av tannhelsedata fra tannhelsejournal.

TkMidt har prosjektlederansvar for HUNT4 Tannhelse og ønsker samarbeid om bruk av tannhelsedata i HUNT4 velkomne!

hunt4.tannhelse@tkmidt.no