HUNT4 Tannhelse

Kartlegging av tannhelse i Nord-Trøndelag

Prosjektleder: Hedda Høvik
Samarbeidspartnere: HUNT4, NTNU, UiO, TkØ
Prosjektperiode: September 2017 – februar 2019 (innsamling).
Data skal deretter klargjøres for bestilling via HUNT databank medio oktober 2019.

edited.jpg
 

HUNT4 Tannhelse er et tilleggsprosjekt til den fjerde folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som startet høsten 2017. Prosjektet er ambisiøst og krever nøyaktig planlegging på alle nivå; etablering av mobile tannklinikker – personell – kalibrering – datalagring - prøvehåndtering mv. TkMN har prosjektlederansvar for dette tilleggsprosjektet. Tannhelsen i befolkningen i Nord-Trøndelag skal undersøkes både hos de unge (13-19 år), de voksne (19-70 år) og de eldre (70+). Undersøkelsene inkluderer spørreundersøkelser, klinisk undersøkelse med tannstatus, slimhinneundersøkelse og røntgenbilder (BW/OPG) samt spyttprøver for biomarkør- og mikrobiomanalyse. Ung-HUNT inkluderer dessuten implementering av nytt kodeverk for registrering av tannhelsedata, et arbeid som ledes fra TkMN.