HUNT4 Tannhelse

TkMN samarbeider med NTNU og HUNT forskningssenter om tannhelsestudier i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT4).

HUNT er en av verdens største befolkningsstudier. Studien gjentas omtrent hvert tiende år og har samlet opplysninger om befolkningen i Nord- Trøndelag gjennom tre befolkningsundersøkelser (1984-86, 1995-97 og 2006-08). I HUNT3 (2006-08) var tannhelse med som en tilleggsstudie.

I HUNT4 samles data om munn- og tannhelse i større skala enn tidligere. Denne gangen vil drøye 5 000 (?) personer (>19 år) inviteres til en munn- og tannhelseundersøkelse på feltstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Verdal , Nærøy og Namsos. Tannhelsepersonell fra de offentlige tannklinikkene i de respektive kommunene deltar i datainnsamlingen. For eldre (>70 år) på institusjon, eller med hjemmetjenester, vil helsepersonell i kommunene utføre en munnhelseundersøkelse etter opplæring fra tannhelsepersonell.

Datainnsamlingen i HUNT4 Tannhelse er også en pilotstudie for å teste ut nytt kodeverk i tannhelsetjenesten (SNOMED CT) med innhenting av journaldata fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Opplysningene som samles inn vil gi viktig kunnskap om munn- og tannhelse i Norge. Sammen med andre opplysninger fra HUNT-undersøkelsene og kobling til helseregistre, kan data fra munn- og tannhelsestudien i HUNT4 gi ny viten om risikofaktorer for, og konsekvenser av, sykdom i munnhule og tenner.

Det å være involvert i en så stor undersøkelse er krevende. Planleggingen startet allerede sommeren 2014 og oppstart var i september 2017. Det er nå blitt samlet inn data fra Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer. I august 2018 starter datainnsamlingen i Nærøy, før det til slutt blir Namsos sin tur i oktober 2018. Datainnsamlingen avsluttes i februar 2019.

 

For mer informasjon om HUNT og HUNT4 se NTNU sine nettsider

www.ntnu.no/hunt
www.ntnu.no/hunt4

Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder

 

Hedda Høvik
Prosjektleder
Hedda.Høvik@tkmidt.no