TkMN’s forskningsavdeling er organisatorisk adskilt som en egen avdeling. Ved utgangen av 2016 besto avdelingen av 11 ansatte fordelt på vel 8 årsverk.

Forskningsavdelingen er lokalisert i TkMN’s lokaler i et åpent kontorlandskap og har nylig etablert et forskningslaboratorium for å utføre enkle analyser og sikre standardisert innsamling og lagring av biologiske prøver.

Variasjon og flerfaglighet kjennetegner TkMN’s forskning og innovasjonsavdeling. Forskningsavdelingen utmerker seg som den mest aktive og fremtredende avdelingen under TkMNs paraply. TkMN har på kort tid fått på plass en rekke gode og svært ulike forskningsprosjekt, nøkkelpersonell og veileder for tiden fire doktorgradskandidater. Dette er gjort både alene og i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. TkMN har etablert samarbeid med sentrale institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

TkMN har i løpet av kort tid blitt en nasjonal kraft innen innovasjon når det kommer til eHelse-løsninger innen tannhelse. TkMN har ansvar for Kodeverk – Tannhelse og skal teste ut bruk av SNOMED CT i Norge ved å benytte dette i innsamling av data i HUNT4 (les mer om dette under fanen «innovasjon»). I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMNs løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

fortsett til prosjekter