NorJIA

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt

edited.jpg

Stipendiat
Lena Cetrelli, tannlege

Hovedveileder
Marite Rygg, NTNU

Samarbeidspartnere
TkMidt, NTNU, St. Olavs hospital, UiB, UiT

Prosjektperiode
2016-2021

NorJIA: Bildebehandling, oral helse og livskvalitet hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA)

I denne multisenterstudien ser vi spesielt på tannhelse og kjeveleddsfunksjon hos barn og unge med såkalt barneleddgikt; juvenil idiopatisk artritt. Man vet at disse pasientene har dårligere oral helse enn friske uten at vi kjenner hvilke faktorer som styrer dette. Da den første undersøkelsen ble avsluttet i januar 2018, hadde 93 barn med JIA og 93 kontrollbarn blitt undersøkt ved TkMidt eller ved Stjørdal Tannklinikk.

Dette forskningsprosjektet er en stor multisenterstudie, hvor universiteter, sykehus og Tannhelsetjenestens kompetansesentre i Bergen, Tromsø og Trondheim deltar. I Trondheim gjøres studien i samarbeid mellom St.Olavs hospital, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMidt) og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hovedmålet med forskningen er å kartlegge tidlige tegn til leddgikt i kjeveleddene, og undersøke i hvilken grad leddgikt påvirker munnhelse, beinhelse og livskvalitet.

Ved TkMidt fokuserer vi særlig på oral helse (munnhelse) hos JIA-pasientene. Man vet at mange av disse pasientene har dårligere oral helse enn friske uten at vi kjenner hvilke faktorer som styrer dette. Datainnsamlingen fra den første undersøkelsen er nå avsluttet; til sammen har 93 barn med JIA og 93 kontrollbarn uten JIA blitt undersøkt ved TkMidt eller ved Stjørdal Tannklinikk. Databehandlingen av alle data som ble samlet inn pågår nå.  Undersøkelsene ved 2-års oppfølging startet i mars 2018 og vil pågå i nær 2 år.

Hva er juvenil idiopatisk artritt?

Juvenil idiopatisk artritt (JIA), eller barneleddgikt er en kronisk inflammatorisk leddsykdom med ukjent opprinnelse. Det er den vanligst forekommende leddsykdommen blant barn og ungdom. Sykdommen rammer ca. 1-2 av 1000 barn i alderen under 16 år, og er mer vanlig blant jenter enn gutter. JIA kan ramme alle ledd, hos noen mange ledd – hos noen bare få ledd. Sykdommen kan utvikle seg sakte eller være akutt. Langvarig kronisk betennelse kan ødelegge leddene og gi vekstforstyrrelser i skjelettet. JIA kan være en sterkt invalidiserende sykdom, som mange har med seg opp i voksen alder. Behandlingen er individuelt tilpasset barnet, og ivaretas av spesialister.

Kjeveleddene rammes hos ca. 70% av barna. Når kjeveleddet er påvirket oppstår asymmetrier i ansiktet, der haken blir skjev eller underutviklet. Dette påvirker tannstillingen og tyggefunksjonen. Man har sett att mange barn med JIA har dårligere oral helse enn friske barn. Barnene har flere hull i tennene, lavere spyttproduksjon og en litt annerledes sammensetning av spyttet. Mange pasienter har også lavere vitamin D nivå enn friske. Man vet i dag lite om mange av faktorene som er knyttet til munnhelsen hos barn med JIA.

Hva innebærer studien?

I dette studiet ser vi nærmere på hvordan munnhelsen til barn med JIA skiller seg fra friske barn. Vi skal undersøke om lavt vitamin D nivå og redusert beintetthet er knyttet til større forekomst av emaljedefekter og hull i tennene hos barn med JIA. Spyttsekresjon og spyttsammensetning skal også studeres.

Dette er en longitudinell studie der barn med JIA og barn uten JIA undersøkes to ganger med to års mellomrom. På den måten kan vi se hvordan forskjellene utvikler seg over en periode på to år.

Oral helse hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA) er et 6-årig doktorgradsprosjekt knyttet opp mot det store forskningsprosjektet og utføres av ph.d.-kandidat/tannlege Lena Cetrelli. Doktorgradstudiet antas være avsluttet i løpet av 2021.

Dersom du ønsker mer informasjon om studiet, send gjerne en mail til

Lena Cetrelli

Stipendiat
lence@tkmidt.no