Ledig 100% stilling som psykologspesialist/psykolog

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) har ledig fast 100 % stilling som psykolog. Psykologen skal arbeide i prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)» (TOO).

Gjennom TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert av Helsedirektoratet. Hovedmålsettingen for behandlingen er å lære pasienter og gå til tannlegen og å klare å motta enkel tannbehandling.

Psykologen skal jobbe klinisk med utredning og behandling av pasienter, både selvstendig og i team med tannlege, tannhelsesekretær og andre psykologer ved TkMN. Psykologen skal også bidra til kompetanseoppbygging og rådgivning til TOO-team i den offentlige- og private tannhelsetjenesten i regionen. Psykologens arbeidssted er i TkMNs lokaler i Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

 • Utrede og behandle pasienter med tannbehandlingsvegring, både tverrfaglig og individuelt.

 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere.

 • Veilede tannleger og tannhelsesekretærer i forhold til pasientbehandling/kognitiv adferdsterapi.

 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere.

 • Ha et koordinerende ansvar for TOO-teamene i Midt-Norge, både i forhold til fagutvikling, møtevirksomhet og kalibrering av tilbudet til pasientene.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med klinisk erfaring foretrekkes, men psykolog med lang erfaring vil også kunne vurderes for stillingen.

 • Erfaring med eller interesse for arbeid med traumer og kognitiv adferdsterapi (CBT).

 • Erfaring med behandling av odontofobi vil vektlegges.

 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter

 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger.

 • Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglement.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Vi er for tiden lokalisert i Klæbuveien 70 i Trondheim, men flytter til Miljøbygget i Teknobyen i løpet av desember 2018.

Samfunnsoppdraget for de odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.

Søknad med CV og eventuelle referanser sendes elektronisk via jobbnorge.no; stillings-ID 157978 Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til HR-rådgiver Katrine Døsvik, e-post katdo@tkmidt.no, tlf 481 70 081 eller assisterende direktør Hege Ertzaas Fossland, e-post hegfo@tkmidt.no, tlf 934 37 997

Søknadsfrist: 7. oktober 2018