Tannlege i TOO-team

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) har ledig 100 % fast stilling som tannlege. Stillingen kan om ønskelig deles i to eller flere deltidsstillinger. Tannlegen(e) skal arbeide i prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)» (TOO).

Gjennom TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert av Helsedirektoratet. Hovedmålsettingen for behandlingen er å lære pasienter å gå til tannlegen og å klare å motta enkel tannbehandling.

Tannlegen(e) skal arbeide klinisk med utredning og behandling av pasienter, både selvstendig og i team med tannhelsesekretær og psykolog ved TkMN. Tannlegen(e) må også kunne bidra til kompetanseoppbygging og rådgivning til andre TOO-team i den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen. Arbeidssted er i TkMNs lokaler i Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med tannbehandlingsvegring; både tverrfaglig og individuelt.

 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere

 • Veilede andre tannleger og tannhelsesekretærer i forhold til pasientbehandling av denne pasientgruppen.

 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som tannlege

 • Erfaring med behandling av pasienter med odontofobi vil vektlegges.

 • Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • God formidlingsevne

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter

 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger (KLP)

 • Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglement.

 

Søknad med CV og eventuelle referanser sendes elektronisk via jobbnorge.no; stillings-ID: 160143

Søknadsfrist: 30.11.18

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende direktør Hege Ertzaas Fossland, e-post hegfo@tkmidt.no, tlf 934 37 997 eller tannlege Geir Haukeland; e-post geiha@tkmidt.no, tlf 913 47 066