Tannhelsesekretær TOO

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Kompetansesenter tannhelse Midt (TkMidt) har ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær. Stillingen kan om ønskelig deles i deltidsstillinger. Sekretæren(e) skal arbeide i prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)» (TOO). Gjennom TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling (kognitiv atferdsterapi) og tilrettelagt tannbehandling. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert av Helsedirektoratet. 
I første fase i TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling (kognitiv atferdsterapi) og tilvenning. Hovedmålsettingen for behandlingen i fase 1 er å lære pasienter og gå til tannlege/tannpleier. I fase 2 gjennomføres tilrettelagt tannbehandling med en sensitiv, strukturert og gradvis tilnærming inntil tannsettet er restaurert. I fase 2 er målsettingen at pasienten skal klare og motta enkel tannbehandling med en sensitiv, strukturert og gradvis tilnærming inntil tannsettet er restaurert. For tannhelsesekretæren vil hovedoppgaven være å bistå tannlege i tannbehandlingen, med en psykologisk tilnærming. Tannhelsesekretæren(e) skal arbeide klinisk i team med tannlege og psykolog innen utredning og behandling av pasienter. Tannhelsesekretæren(e) må også kunne bidra til kompetanseoppbygging og rådgivning til andre TOO-team i den offentlige- og private tannhelsetjenesten i regionen. Arbeidssted er i TkMidt sine lokaler i Trondheim.


Arbeidsoppgaver

 • Bistå innen utredning og behandling av pasienter med tannbehandlingsvegring

 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere

 • Veilede andre tannhelsesekretærer innen behandling av denne pasientgruppen

 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som tannhelsesekretær

 • Erfaring med behandling av pasienter med odontofobi vil vektlegges

 • Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig


Utdanningsretning

 • Tannhelsesekretær

 • Utdanningstittel: Tannhelsesekretær


Utdanningsnivå

 • Fagbrev / Mesterbrev


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • God formidlingsevne


Språk

 • Norsk


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

 • Opplæring og veiledning i psykologisk teori og metodikk

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter

 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 • Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglement


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Søknadsfrist: 30.04.19

Søknad sendes elektronisk via lenke på web-cruiter.no

For informasjon om stillingene ta kontakt med Hege Ertzaas Fossland, avdelingsleder TOO, telefon +4793437997, hegfo@tkmidt.no eller Katrine Døsvik, HR-rådgiver TkMidt, telefon +4748170081, katdo@tkmidt.no