Psykolog i tilrettelagt behandling

"Vi skaper historie"

Trøndelag fylkeskommune har ca. 4500 medarbeidere fordelt på  utdanning (32 videregående skoler, lærlinge- og  privatistordning), tannhelse (40 tannklinikker), samferdsel, kultur, folkehelse, plan  og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste organ.. Det er to administrasjonssteder i Trøndelag fylkeskommune: Steinkjer og Trondheim.

Kompetansesenteret Tannhelse Midt er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i nye lokaler i Trondheim. Senteret inngår som del av Trøndelag fylkeskommune. Samfunnsoppdraget for kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling. 

Kompetansesenteret tilbyr tilrettelagt behandling for både barn og voksne med angst for tannbehandling. Personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller vold i nære relasjoner, eller har odontofobi (TOO) mottar et tilbud for voksne som er finansiert av Helsedirektoratet og består av angstbehandling ved hjelp av psykologer og tannhelsepersonell. Etter endt angstbehandling vil det også tilbys nødvendig tannbehandling. Kompetansesenteret har i tillegg et tilrettelagt tilbud til barn mellom 8 og 18 år – Trygge barn i tannbehandling (TBIT). Behandlingen utføres av psykolog og tannhelsepersonell. 

Den vi søker etter vil ha både voksne og barn som pasienter, og arbeidet utføres hovedsakelig i team med tannhelsepersonell. Stillingen er et ettårs vikariat, men med mulighet for fast stilling.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og voksne med tannbehandlingsangst, både tverrfaglig og individuelt

 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere

 • Veiledning av tannhelsepersonell både internt og eksternt

 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner

 • Psykolog med klinisk erfaring. Psykolog med spesialistkompetanse er å foretrekke

 • Erfaring med – eller interesse for kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi

 • Erfaring med - eller interesse for arbeid med mennesker utsatt for traumer

 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Utdanningsretning

 • Psykologi

 • Utdanningstittel: Psykolog


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv***


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • God formidlingsevne


Språk

 • Norsk


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

 • Gode faglige utviklingsmuligheter

 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Søknadsfrist: 23.04.19

Søknad sendes elektronisk via lenke på web-cruiter.no

For informasjon om stillingene ta kontakt med Hege Ertzaas Fossland, avdelingsleder TOO, telefon +4793437997, hegfo@tkmidt.no Ragnhild Hagen, psykologspesialist TOO, telefon +4746681616, ragha@tkmidt.no eller Ingrid Berg Johnsen, psykolog TBIT, telefon +4795132882, ingjo@tkmidt.no