Ledige stillinger for kjeveortoped – åpen utlysning uten søknadsfrist

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) søker kjeveortoped i fast stilling, fulltid eller deltid. Tiltredelse etter avtale. Vi oppfordrer at aktuelle kandidater tar kontakt.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og vi er lokalisert i nye lokaler i Trondheim. Samfunnsoppdraget for de regionale odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.


Arbeidsoppgaver

 • utrede og behandle henviste pasienter
 • arbeide med kompliserte kasus i tverrfaglige team med andre spesialister
 • bidra til kompetanseutvikling og rådgivning til offentlig og privat tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere
 • bidra til etterutdanning av tannhelsepersonell og veiledning av spesialistkandidater

Kvalifikasjoner

 • tannlegespesialist i kjeveortopedi
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlig egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig
 • god formidlingsevne

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • hyggelig arbeidsmiljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger.

Eventuelle spørsmål angående stillingen rettes til administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, e-post hege.fossland@tkmidt.no, tlf. 934 37 997 eller klinikksjef Anders Vennatrø, e-post anders.vennatro@tkmidt.no

Les mer om TkMN på hjemmesiden: www.tkmidt.no