Hospitering

For å lære mer innen de forskjellige odontologiske disiplinene for å kunne utføre mer kvalifisert pasientbehandling og kvalifisere for spesialistutdanning er hospitering en fin måte å gjøre dette på.

For å få avtale hospitering ved TkMidt, ta kontakt med klinikkleder og fortell om hva du ønsker å lære mer om. Husk at det er mulig å komme på hospitering til alle deler av TkMidts virksomhet. Vi gleder oss til å lære bort nye kunnskaper til dem som vil lære.

Anders Vennatrø
Klinikkleder / Tannlege
Epost