greylight.png

Utdanning

TkMN skal både bidra til å heve kompetansen i tannhelsesektoren i sin region og bidra til økt tilgang til spesialistkompetanse.

Dette gjøres gjennom kurs for tannhelsepersonell, hospiteringsordninger, mottak av studenter i praksis og samarbeid om videreutdanning (spesialistutdanning).

TkMN inngikk i 2016 en avtale om samarbeid om spesialistutdanning med Universitetet i Oslo. Målsetningen er en stadig tettere integrasjon med UiO på dette feltet slik at fremtidige spesialistkandidater kan følge forelesninger over nett og ha en del av sin trening ved TkMN.

Kurs

Ønsker du å lære mer om forskning og kvalitetssikring i tannhelsen?

MDV6006 Forskning og kvalitetssikring innen tannbehandling kan være for deg.
Kurset er organisert av NTNU og i nært samarbeid med TkMN.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har arbeidet noen år i tannhelsetjenesten, som ønsker å komme i gang med et prosjekt (forskning eller kvalitetsarbeid), men som har liten eller ingen erfaring med forskningsarbeid og ikke vet hvordan eller hvor du skal starte.

Kurset kan også inngå som forberedelse til en mer omfattende forskerutdanning (for eksempel mastergrad eller ph.d.).

Hva lærer jeg på kurset?

Du får en innføring i hvordan man kan planlegge og gjennomføre et forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt i tannhelsetjenesten.

Hva får jeg igjen for kurset?

I tillegg til kunnskapen du tilegner deg, gir kurset 7.5 studiepoeng og teller 24 timer i NTFs videreutdanningssystem.

Når er neste kurs?

Vårsemesteret 2019

Hvor kan jeg finne mer informasjon om kurset?

Mer informasjon om kurset finner du under lenken

www.ntnu.no/videre/enkeltkurs-ho/trondheim

 

Du vil lære om

  • prinsippene for kunnskapsbasert praksis

  • kategorisering av forskning og kvalitetsarbeid

  • studiedesign

  • kunnskapsinnhenting og kritisk lesing

  • metodevalg

  • forskningsetikk

  • normer og regler for forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekt

  • hvilke formelle godkjenninger som må foreligge før oppstart

  • utforming av forskningsprotokoll

greylight.png

TEXT CONTENT #1 GOES HERE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Nullam in dui quam. Etiam et dictum tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue.

Read More

OPTIONAL HEADING

TEXT CONTENT #2 GOES HERE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Nullam in dui quam. Etiam et dictum tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Nullam in dui quam. Etiam et dictum tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Nullam in dui quam. Etiam et dictum tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus. Nullam in dui quam. Etiam et dictum tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium, diam eu pulvinar pulvinar, risus orci suscipit augue. vitae dignissim risus nisi quis tellus.