Om TOO 

Angst og angstbehandling ved TOO
Traumesensitiv tannbehandling ved TOO

Viktige elementer ved tilrettelagt tannbehandling

Relasjonsbygging, innsjekk/utsjekk. stoppsignal. mestringsplan.

TOO-behandling i praksis: Utfordringer og løsninger

Aktuelle problemstillinger i møte med traumatiserte/redde pasienter.

Tannhelsesekretærens rolle i TOO

Tannbehandlerteam – praktiske og økonomiske rammevilkår  

Gjennomgang av retningslinjer for tannbehandlerteam, Takster, lovverk, prisoverslag, fakturering, forpliktelser i forhold til rapportering og narkose.

Ragnhild Hagen
Leder / Psykologspesialist
Epost