Ledig stilling som klinikkleder ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) har ledig fast 100% stilling som klinikkleder fra 01.04.2018.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten. Kompetansesentrene skal gi befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.

TkMN skal gi råd og veiledning til den utøvende tannhelsetjenesten. Dette gjelder kliniske råd i pasientutredning og behandling. Den tverrfaglige spesialistgruppen tar imot henvisninger og gir utredning og behandling til pasienter som ønsker dette.

Klinikklederen vil være administrativ leder for klinikkens ansatte, men må i tillegg påregne noe klinisk arbeid med utredning og behandling av egne pasienter. Stillingen som klinikkleder er delt mellom ledelse, administrasjon og klinisk arbeid.

Vår nye klinikkleder er utdannet tannlege med norsk autorisasjon, har god kjennskap til tannhelsetjenesten (både offentlig og privat) og har erfaring fra ledelse. Klinikkleder vil inngå i kompetansesenterets ledergruppe. Arbeidssted er i TkMNs lokaler i Trondheim.


Arbeidsoppgaver:

 • Ha et koordinerende ansvar for klinikkens daglige drift
 • Utrede og behandle pasienter på tannklinikken
 • Ha et overordnet ansvar for de klinikkansattes fagutvikling og møtevirksomhet
 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere
 • Veilede tannleger og tannhelsesekretærer vedrørende pasientbehandling
 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Krav om utdanning som tannlege med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring er påkrevet, og erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten vil vektlegges
 • Det er ønskelig med erfaring fra klinikkledelse og personalansvar
 • Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • God evne til å inspirere og engasjere sine medarbeidere
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • En ansvarsfull og utfordrende stilling i et stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger
 • Ansettelsen skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover og reglement

Søknad med CV og eventuelle referanser bes fortrinnsvis sendes elektronisk til HR-rådgiver Katrine Døsvik, e-post: katrine.dosvik@tkmidt.no.

Søknadsfrist 15. februar 2018

Eventuelle spørsmål angående stillingen rettes til HR-rådgiver Katrine Døsvik, e-post: katrine.dosvik@tkmidt.no, tlf. 481 70 081 eller assisterende direktør Hege Ertzaas Fossland, e-post: hege.fossland@tkmidt.no, tlf. 934 37 997.


 
 
 

Ledige stillinger for
periodontist og kjeveortoped

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) søker periodontist og kjeveortoped i fast stilling, fulltid eller deltid.
Tiltredelse etter avtale.

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og vi er lokalisert i nye lokaler i Trondheim. Samfunnsoppdraget for de regionale odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. 

TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning. 


Arbeidsoppgaver

 • utrede og behandle henviste pasienter 
 • arbeide med kompliserte kasus i tverrfaglige team med andre spesialister 
 • bidra til kompetanseutvikling og rådgivning til offentlig og privat tannhelsetjeneste og andre samarbeidspartnere
 • bidra til etterutdanning av tannhelsepersonell og veiledning av spesialistkandidater

Kvalifikasjoner

 • tannlegespesialist i periodonti eller kjeveortopedi
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egenskaper 
 • gode samarbeidsevner 
 • evne til å jobbe selvstendig 
 • god formidlingsevne

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • hyggelig arbeidsmiljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter 
 • gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger. 

Søknad med CV og eventuelle referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk til post@tkmidt.no 

Søknadsfrist 30.01.2017

Eventuelle spørsmål angående stillingen rettes til administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, e-post hege.fossland@tkmidt.no, tlf. 934 37 997 eller klinikksjef Anders Vennatrø, e-post anders.vennatro@tkmidt.no