man-laughing.png

God tannhelse - godt liv

TkMN tilbyr pasientrettet rådgivning og veiledning for tannhelsepersonell i offentlig og privat tannhelsetjeneste.
Vi vil også kunne tilby hospitering ved TkMN sammen med vårt personale.

Vennligst kontakt oss for nærmere opplysninger