MUMS – Munn- og mat studien

Ernæringsstatus og munnhelse hos inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital

Prosjektansvarlig: Ingrid Løvold Mostad, St. Olavs hospital
Samarbeidspartnere: TkMN, Biobank1, NTNU
Prosjektperiode: oktober 2018 – mai 2019 (innsamling)

edited.jpg
 

God munnhelse har betydning for næringsinntak og dermed den generelle helsen vår. Vi ønsker å øke kunnskapen og bevisstheten om munnhelsens betydning for ernæringsstatus og spesielt underernæring. I denne studien vil vi kartlegge sammenhenger mellom ernæringsstatus og munnhelse hos inneliggende pasienter ed St. Olavs hospital. Det vil også bli kartlagt antall og type per orale medikamenter og sammenhengen med munntørrhet og ernæringsstatus.

Forskningsprosjektet tar sikte på å kartlegge ernæringsstatus og munnhelse blant voksne inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital. Rundt 500 pasienter vil bli tilfeldig forespurt om å delta i prosjektet. St. Olavs hospital og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet.