Forskning

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.