Vikariat ledig for psykolog i 100% stilling

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) har ledig 1 års svangerskapsvikariat for psykolog i 100 % stilling fra 01.04.2018. Psykologen skal arbeide i prosjektet «Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)» (TOO).

TkMN er ett av i alt seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og vi er lokalisert i nye lokaler i Trondheim i Klæbuvn.70. Vår region er Møre og Romsdal og Trøndelag hvor disse fylkeskommunene også er våre eiere.

Samfunnsoppdraget for de regionale odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling. TkMNs kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning.

Gjennom TOO-prosjektet tilbys pasientene angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Prosjektet ble etablert i 2012 og er finansiert gjennom Helsedirektoratet. TkMN har TOO-team i hvert av fylkene i regionen. Hovedmålsettingen for behandlingen er å lære pasienter og gå til tannlege og klare å motta enkel tannbehandling.

Psykologen skal jobbe klinisk med utredning og behandling av pasienter, både selvstendig og i team med tannlege og tannhelsesekretær ved TkMN. Psykologen skal også bidra til kompetanseoppbygging og rådgivning til TOO-team i den offentlige- og private tannhelsetjenesten i regionen. Psykologens arbeidssted er i TkMNs lokaler, Klæbuveien 70.


Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med tannbehandlingsvegring, både tverrfaglig og individuelt.
 • Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere
 • Veilede tannleger og tannhelsesekretærer i forhold til pasientbehandling/kognitiv atferdsterapi.
 • Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere
 • Ha et koordinerende ansvar for TOO-teamene i Midt-Norge, både ift fagutvikling, møtevirksomhet og kalibrering av tilbudet til pasientene.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med- eller interesse for arbeid med traumer og kognitiv adferdsterapi (CBT)
 • Psykolog med klinisk erfaring. Psykolog med spesialistkompetanse er å foretrekke.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlig egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad med CV og eventuelle referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk til jobbnorge.no.

Stillings ID: 144945

Søknadsfrist 15. desember 2017

Eventuelle spørsmål angående vikariatet rettes til administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, e-post hege.fossland@tkmidt.no, tlf. 934 37 997 eller psykologspesialist Lena Myran, e-post lena.myran@tkmidt.no, tlf. 46916130