Stillingsutlysning

Tannhelsesekretær – fast 30% stilling

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) er et interkommunalt selskap som er eid av fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Senteret tilbyr spesialistbehandling i et tverrfaglig miljø og skal være en kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.
TkMN er et selskap i vekst og vi har i dag omtrent 40 medarbeidere fordelt på tre avdelinger – klinikk, forskning og tilrettelagt behandling inkludert TOO (mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odonotofobi). Vi søker etter en autorisert tannhelsesekretær som skal jobbe med pasienter i TOO, hovedsakelig narkosebehandling. Tilsettingen er fast og stillingsandelen er 30% med mulighet for utvidelse.


Arbeidsoppgaver

 • Assistanse tannlege i behandlingsrom
 • Deltakelse i pasientsamtaler med angstbehandling
 • Administrative oppgaver
 • Hygienearbeid i klinikk
 • Deltakelse i senterets HMS-arbeid

Kvalifikasjoner

 • Krav til autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Erfaring fra behandling av pasienter i narkose vil tillegges stor vekt, samt erfaring fra traumesensitiv tannbehandling
 • Erfaring fra offentlig eller privat tannhelsetjeneste
 • Det er en fordel med kjennskap til Opus og OPG
 • Den som ansettes må være faglig interessert og være med på å utvikle kompetansesenteret med fleksibilitet og andre bidrag
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig

Arbeidssted: TkMN Trondheim, Klæbuvn. 70, 7030 Trondheim
Web: www.tkmidt.no
Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tilsettingsvilkår

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, tlf.93437997, e-post: hege.fossland@tkmidt.no, eller Teamleder TOO Lena Myran, tlf. 469 16 130, e-post: lena.myran@tkmidt.no. Skriftlig søknad med CV og attester sendes elektronisk til laila.dollner@tkmidt.no

Søknadsfrist 27.06.2017

 

 

Stillingsutlysning

Saksbehandler/rådgiver – fast 60% stilling

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) er et interkommunalt selskap som er eid av fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Senteret tilbyr spesialistbehandling i et tverrfaglig miljø og skal være en kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.

TkMN er et selskap i vekst og vi har i dag omtrent 40 medarbeidere fordelt på tre avdelinger – klinikk, forskning og tilrettelagt behandling. Vi søker etter en medarbeider som skal jobbe med saksbehandling for hele senteret med særlig fokus på HR og forskningsadministrative oppgaver. Tilsettingen er fast og stillingsandelen er 60%.

Arbeidsoppgaver

 • Forsknings- og prosjektadministrasjon
 • Saksbehandling innen HR som tilsetting, avslutning, arbeidsavtaler, fravær og ferie
 • Administrasjon av kontorer og arealer
 • Utredning og forberedelse av saker for ledergruppen
 • Koordinering og bistand ved arrangementer,
 • Andre praktiske og administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Kjennskap til både offentlig og privat tannhelsetjeneste vil vektlegges
 • Administrativ erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig

Arbeidssted: TkMN Trondheim, Klæbuvn. 70, 7030 Trondheim
Web: www.tkmidt.no
Organisasjonsnummer: 995 442 345


Tilsettingsvilkår

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Administrativ leder Hege Ertzaas Fossland, tlf.93437997, e-post: hege.fossland@tkmidt.no. Skriftlig søknad med CV og attester sendes elektronisk til administrasjonssekretær Laila Østnor Døllner på laila.dollner@tkmidt.no.

Søknadsfrist 1.7.2017

Tiltredelse: 1.oktober 2017