Gingivale retraksjoner

Gingivale retraksjoner er et utbredt problem som kan føre til betydelige plager. Det er manglende kunnskap omkring betydning av de forskjellige faktorene som bidrar til at retraksjonene oppstår og utvikler seg.

Read More
brett guise
HUNT4 Tannhelse

TkMN samarbeider med NTNU og HUNT forskningssenter om tannhelsestudier i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT4). HUNT er en av verdens største befolkningsstudier.

Read More
brett guise