JIA - prosjektet


Bildebehandling, oral helse og livskvalitet hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA)

Forskningsprosjektet en stor multisenterstudie, hvor universiteter, sykehus og regionale odontologiske kompetansesentre i Bergen, Tromsø og Trondheim deltar. I Trondheim gjøres studien i samarbeid mellom St Olavs hospital, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hovedmålet med forskningen er å kartlegge tidlige tegn til leddgikt i kjeveleddene, og undersøke i hvilken grad leddgikt påvirker munnhelse, beinhelse og livskvalitet.

Oral helse hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA) – et longitudinell studie er et 6-årig doktorgradsstudie knyttet opp mot det store forskningsprosjektet og utføres av ph.d.-kandidat/tannlege i DOT, Lena Cetrelli.


Hva er juvenil idiopatisk artritt?

Juvenil idiopatisk artritt (JIA), eller barneleddgikt er en kronisk inflammatorisk leddsykdom med ukjent opprinnelse. Det er den vanligst forekommende leddsykdommen blant barn og ungdom. Sykdommen rammer ca. 1-2 av 1000 barn i alderen under 16 år, og er mer vanlig blant jenter enn gutter. JIA kan påvirke kroppens alle ledd i mer eller mindre antall. Sykdommen kan utvikle seg sakte eller komme akutt. Langvarig kronisk inflammasjon kan ødelegge leddene og gi vekstforstyrrelser i skjelettet. JIA kan være en sterkt invalidiserende sykdom, som mange har med seg opp i voksen alder. Behandlingen er individuelt tilpasset barnet, og ivaretas av spesialister.

Kjeveleddene rammes hos ca. 70% av barnene. Når kjeveleddet er påvirket oppstår asymmetrier i ansiktet, der haken blir skjev eller underutviklet. Dette påvirker tannstillingen og tyggefunksjonen. Man har sett att mange barn med JIA har dårligere oral helse (munnhelse) enn friske barn. Barnene har flere hull i tennene, lavere spyttproduksjon og en litt annerledes sammensetning av spytt. De ligger også lavere på vitamin D. Man vet i dag lite om mange av faktorene som er assosierte med munnhelsen hos barn med JIA.


Hva innebærer studien?

I dette studiet ser vi nærmere på hvordan munnhelsen til barn med JIA skiller seg fra friske barn. Vi skal undersøke om lavt vitamin D nivå og redusert beintetthet er assosiert med større forekomst av emaljedefekter og hull i tennene hos barn med JIA. Spyttsekresjon og spyttsammensetning skal også studeres.

Dette er en longitudinell studie der barn med JIA og barn uten JIA undersøkes to ganger med to års mellomrom. På den måten kan vi se hvordan forskjellene utvikler seg over en periode på to år.

Datainnsamlingen fra baseline-undersøkelsen pågår nå, og beregnes avsluttet før julen 2017. Oppfølgingsundersøkelsene starter på februar i 2018. Dette doktorgradstudiet beregnes avsluttet vinteren 2021.


Dersom du ønsker mer informasjon om studiet, send gjerne en mail til
Lena Cetrelli
Stipendiat
lena.cetrelli@tkm-n.no

brett guise