Styrende Organer

Representanter

May-Britt Lagesen (leder)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kjersti Tommelstad (vara)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Hanne Moe Bjørnbet (leder)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Marit N. Krogsæter (leder)
Møre og Romsdal fylkeskommune

John John Bruseth (vara)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Elisabeth Paulsen (vara)
Sør-Trøndelag fylkeskommune


Styremedlem

Gudmund Lode (leder)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Anthony Valen
Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristine Svendsen (vara)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tone Nord (vara)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Inger Melø
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Berit Johansen
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Jan Kristoff Bensch (vara)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Knut Aspås (vara)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kari Strand (nestleder)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Bjørnar Hafell
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Bjørg Kroglund (vara)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Hjørleif Brenne (vara)
Nord-Trøndelag fylkeskommune