TkMN skal både bidra til å heve kompetansen i tannhelsesektoren i sin region og bidra til økt tilgang til spesialistkompetanse. Dette gjøres gjennom kurs for tannhelsepersonell, hospiteringsordninger, mottak av studenter i praksis og samarbeid om videreutdanning (spesialistutdanning).

TkMN inngikk i 2016 en avtale om samarbeid om spesialistutdanning med Universitetet i Oslo. Målsetningen er en stadig tettere integrasjon med UiO på dette feltet slik at fremtidige spesialistkandidater kan følge forelesninger over nett og ha en del av sin trening ved TkMN.