Ny publikasjon

Denne uka kan vi melde om at endodontist Kristin Jordal i Ålesund har fått publisert den siste artikkelen i doktorgradsavhandlingen sin.

Artikkelen er publisert i det høyt rangerte tidsskriftet International Journal of Endodontics.

Hun har sett på hvilken nytte tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten i Møre- og Romsdal har hatt av å gjennomføre et 2-dagers kurs i rotfylling. Femtito tannleger deltok, og Kristin vurderte røntgen av 224 rotfyllinger tatt før kurset og 221 rotfyllinger tatt etter kurset.  Konklusjonen var at kurset ikke forbedret teknisk kvalitet eller periapikal status for de rotfylte tennene. Dette kan bety at kompetanseheving av tannleger og implementering av ny kunnskap er krevende. Vil du vite mer så snakk gjerne med Abi som har bidratt betydelig med analyser.

Les mer