Relansering av appen tannskrekk

Hvorfor har ingen fortalt meg dette før – at jeg kan stoppe tannlegen under behandling?

Appen

«Tannskrekk» er en gratis selvhjelpsapp og verktøy. I appen kan den redde pasienten velge de hvilke tilpasninger en trenger for at tannbehandling skal bli mer overkommelig. Dette kan være stoppsignal under tannbehandling, avklare forhold til nærhet, informasjon om hva som skal gjøres under behandling, bruk av håndspeil eller forberedelse av lyder. Tannskrekk bygger på behandlingsprinsippene i TOO (Tilrettelagt behandling for mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi) og er derfor et godt utgangspunkt for kommunikasjon og samarbeid mellom pasient og tannhelseteam.

Målsetting

Denne appen er for alle som synes det er ubehagelig eller strever med å motta tannbehandling. Det er mange! Vårt mål er å spre kunnskapen om hvordan et tannlegebesøk kan gjennomføres på en tilpasset måte. Da blir terskelen for å oppsøke tannbehandling lavere, og flere kan nyttiggjøre seg tannhelsetjenesten. Håpet er at det skal bli like selvfølgelig å oppsøke en tannbehandler som å oppsøke fastlegen sin.

Vi ønsker også at tannbehandlere i den offentlige og private tannhelsetjenesten skal ta i bruk dette verktøyet, og at det etter hvert blir en selvfølgelighet at tannbehandleren etterspør pasientens behov og ønsker.

Historik

Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Midt-Norge lanserte i 2017, i samarbeid med Junior Consulting (NTNU), en gratis selvhjelps-app for de som sliter med tannbehandlingsvegring. Etter en tid borte fra nedlastningstjenesten, ble appen relansert våren 2023, i ny utgave og med bedret brukergrensnitt. Planen over tid er at den skal videreutvikles med flere funksjoner.

Bakgrunn

Tannbehandlingsvegring er et folkehelseproblem. Mange opplever at det er ubehagelig å å oppsøke eller gjennomføre tannbehandling. Omtrent 15 % har stor grad av frykt for å gå til tannlegen, men lider seg gjennom den årlige konsultasjonen, lettet over at det er et helt år til neste gang. For omtrent 5 % av Norges befolkning er angsten for å gjennomføre tannbehandling så høy at man kun oppsøker tannbehandling ved akutte smerter eller inntar store mengder smertestillende for å komme seg gjennom hverdagssmertene. Unngåelse av tannbehandling er mekanismen som opprettholder angst. Vårt mål er at Tannskrekk kan senke terskelen for å oppsøke tannbehandling, og dermed hjelpe flere til god tannhelse.  

Forskning

Appen Tannskrekk ble i 2020 undersøkt i en masteroppgave i odontologi av Sonja Derouiche og Hanne Marit Strømme. Ved Norges arktiske universitet UiT. thesis.pdf (uit.no). «Resultatene viser at de med høyere grad av tannbehandlingsangst velger flere tilpasninger i appen, og at høyt kontrollbehov er signifikant assosiert med valg av flere tilpasninger i appen. De med høyere grad av tannbehandlingsangst, opplever appen som mer nyttig, enn de med lavere grad av tannbehandlingsangst. Resultatene fra denne studien støtter en antagelse om at appen TannSkrekk kan være et nyttig verktøy for de med mild til moderat grad av tannbehandlingsangst»