Tannlege TOO

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) søker tannlege i fast stilling i TOO.

TkMidt er ett av totalt fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i Teknobyen i Trondheim. Senteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

TOO-prosjektet har som samfunnsoppdrag å hjelpe sårbare grupper til å kunne bedre ivareta sin orale helse. Gruppene som har rettigheter i TOO inkluderer mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi. Som tannlege i TOO skal du, i samarbeid med tannhelsesekretærer, tannpleiere og psykologer, gi veldokumentert angstbehandling til pasienter samt lage tilrettelegginger som tilpasses hvert enkelt individ. Målet med behandlingen er å gjøre pasienten i stand til å mestre enkel og nødvendig tannbehandling. I dette helhetlige tilbudet får pasienten også en oral restaurering i etterkant av angstbehandlingen/tilretteleggingene. Denne restaureringen gjennomføres av tannbehandlerteam som er lært opp til å motta vår pasientgruppe. Den helhetlige tilnærmingen til oral helse som brukes i TOO-prosjektet gjør oss til et unikt tilbud med høy måloppnåelse hos pasientene, både når det kommer til det å klare å motta tannbehandling men også forbedret livskvalitet generelt. På denne måten er TOO-prosjektet et viktig bidrag inn mot bedret folkehelse.
TkMidt har nå ledig fast stilling i nybrottsarbeidet i tverrfaglig team TOO. Vi søker deg som ønsker å hjelpe en sårbar gruppe og bidra til at den enkeltes orale og dermed generelle helse bedres. Det lyses ut inntil 80% stilling, fortrinnsvis delt i to 40% stillinger.  Tannlegen(e) vil arbeide ved TkMidt og arbeider klinisk med utredning og behandling av pasienter, både selvstendig og i team med tannhelsesekretær, tannpleier og psykolog ved TkMidt. Tannlegen(e) bidrar også til kompetanseoppbygging og rådgivning til andre TOO-team i den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen.

Arbeidsoppgaver

Psykologisk behandling og tilrettelegging for pasienter i målgruppen
Odontologisk utredning og behandling som ledd av angstbehandlingen/tilretteleggingen i TOO
Bidra til kompetansespredning til aktuelle samarbeidspartnere.
Veilede andre tannleger, tannhelsesekretærer, tannpleiere og psykologer i behandling av denne pasientgruppen.
Delta i nettverk med øvrige odontologiske kompetansesentre og andre samarbeidspartnere.
Kompetansebygging og fagutviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som tannlege.
Kunnskap og erfaring med behandling av pasienter med odontofobi vil vektlegges.
Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig.
Politiattest.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner.
Gode relasjonelle egenskaper.
Empatisk og sensitiv, rolig og tålmodig i behandlingssituasjonen og i kontakt med pasientene.
Strukturert og ryddig.
God formidlingsevne.
Løsningsorientert og fleksibel.

Personlige egenskaper som vurderes som viktige i arbeidet med pasientgruppen vil vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale.
Opplæring og veiledning i psykologisk teori og metodikk.
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter.
Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
Du kan lese mer om Kompetansesenteret Tannhelse Midt og TOO-tilbudet på vår hjemmeside www.tkmidt.no

Ragnhild Hagen
Leder / Psykologspesialist