Tannvernbrosjyrer på ukrainsk! 

Det norske samfunnet vil i tiden fremover motta stadig flere flyktninger fra Ukraina. Med dette i tankene, har TkMidt oversatt de nye reviderte brosjyrene til ukrainsk.

Stadige endring i samfunnet og hvilke flykninger som kommer til Norge, har gjort at TkMidt har valgt å møte denne gruppen mennesker og deres behov, ved å oversette og tilgjengeliggjøre våre brosjyrer på ukrainsk. Dette er materiale som er for ansatte innenfor tannhelsetjenesten til bruk i kontakt med pasienter, men også til samarbeid med helsestasjon, flyktningetjeneste, hjemmesykepleie og institusjoner. Brosjyrene finnes digitalt, men er også tilgjengelig for nedlasting og det er mulig å bestille ferdig opptrykte brosjyrer fra TkMidt.  

Foreløpig finnes det to brosjyrer rettet mot barn; “God tannhelse fra første tann” (tidligere “puss og pass”) og “Første besøk på klinikken”. Det finnes også to brosjyrer rettet mot befolkningen over 18 år; én overordet “Generell tannhelse” og én rettet mer mot eldre “Tannpleie for eldre”. I tillegg er det revidert to temaspesifikke brosjyrer; “Karies” og “Rotbehandling”. De fleste av disse brosjyrene finnes på følgende språk; norsk, engelsk, sørsamisk, nordsamisk, ukrainsk, polsk, arabisk, kurmanji, litauisk, swahili og tigrinja.

Les mer