Tidlig kroneterapi utført hos ungdommer med alvorlig amelogenesis imperfecta forbedrer livsutfoldelsen – tre kasuistikker

Runa Das, Eva Børstad, Astrid Feuerherm, Gunillla Pousette Lundgren, Göran Dahllöf og Marit Slåttelid Skeie har fått publisert en flott artikkel i Tannlegeforeningens Tidene om tidlig kronterapi hos ungdommer med Amelogenesis Imperfecta.

Artikkelen er et resultat av at Runa og Eva har vært ildsjeler for å hjelpe ungdommer med AI; Ai-pasienter bør få slik hjelp tidlig for ikke å plages og hemmes av tennene sine i de formative ungdomsårene. Artikkelen er et godt eksempel på at samarbeid mellom klinikere og forskere er fruktbart, et eksempel til etterfølgelse. Vi oppfordrer dermed andre klinikere til å identifisere interessante kasus, utfordringer og spørsmål knyttet til den kliniske hverdagen og diskutere dette med gjengen på forskningsavdelingen.

Les mer