Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap med de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag, som likeverdige eiere. Selskapets øverste organer er representantskap og styre.

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene har sin bakgrunn i stortingsmelding nr. 35, (2006 – 2007). I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal:

 
  • sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, leger og andre

  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen

  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

 
DSC_0815.jpg

Adresse
Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

 

E-post
post@tkmidt.no

Telefon
+ 47 941 33 180

Organisasjonsnummer
995 442 345

Fakturaadresse
EHF-faktura til nummer 995 442 345

E-post
faktura_995442345@admento.no

Åpningstider
Mandag – fredag fra 08:00 til 15:00