Organisasjon

DSC_0815.jpg

Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge er en avdeling i tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene har sin bakgrunn i stortingsmelding nr. 35, (2006 – 2007). I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal:

  • sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, leger og andre

  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen

  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

 

E-post

post@tkmidt.no

Telefon

+ 47 941 33 180

Organisasjonsnummer

817 920 632

Adresse

Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Fakturaadresse

EHF-faktura til nummer 817 920 632

E-post

postmottaktrondelagfylke.no

Åpningstider

Mandag – fredag fra 08:00 til 15:00