Organisasjon 

light-grey.png

Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

 
 

Vårt samfunnsoppdrag

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap med de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag, som likeverdige eiere. Selskapets øverste organer er representantskap og styre.

I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal

 
 

drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger
drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap med de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag, som likeverdige eiere. Selskapets øverste organer er representantskap og styre.
drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger
 
light-grey.png

Kontakt oss

Adresse

Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Adresse

Miljøbygget
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim


E-post

post@tkmidt.no


Telefon

+ 47 941 33 180


Organisasjonsnummer

995 442 345


Fakturaadresse

EHF-faktura til nummer 995 442 345


E-post

faktura_995442345@admento.no


Åpningstider

Mandag – fredag fra 08:00 til 15:00