Outreach

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt

Stipendiat: Kristin Jordal, endodontist
Hovedveileder: Dag Ørstavik, UiO
Samarbeidspartnere: TkMN, Møre- og Romsdal Fylkeskommune, UiO
Prosjektperiode: 2015-2019

edited.jpg
 

Outreach. Effekt av målrettet kurs for å forbedre endodontisk behandling i offentlige tannklinikker (MRFK/TkMN/UiO). Det er i dette prosjektet utviklet et pedagogisk kursopplegg for kvalitetsforbedring innen endodonti/rotfylling. Prosjektet inkluderer et forskningsprosjekt for å evaluere effekten av kurset, noe som vil kunne bidra til kompetanseheving og forskningsbasert kunnskap og dermed sikre god kvalitet på pasientbehandling i et viktig fagområde.