Outreach

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt

edited.jpg

Stipendiat
Kristin Jordal, endodontist

Hovedveileder
Dag Ørstavik, UiO

Samarbeidspartnere
TkMidt, Møre- og Romsdal Fylkeskommune, UiO

Prosjektperiode
2015-2019

Outreach. Effekt av målrettet kurs for å forbedre endodontisk behandling i offentlige tannklinikker (MRFK/TkMidt/UiO). Det er i dette prosjektet utviklet et pedagogisk kursopplegg for kvalitetsforbedring innen endodonti/rotfylling. Prosjektet inkluderer et forskningsprosjekt for å evaluere effekten av kurset, noe som vil kunne bidra til kompetanseheving og forskningsbasert kunnskap og dermed sikre god kvalitet på pasientbehandling i et viktig fagområde.