Takstliste TkMN 2018

Utvalgte takster for TkMN, fullstendig takstliste/øvrige takster kan fås på forespørsel.


Takst

1. Undersøkelse allmentannlege/tannpleier    kr600

2. Undersøkelse hos spesialist    kr600

3. Omfattende undersøkelse hos spesialist    kr600

4. Enkel etterkontroll etter kirurgi, periodontal behandling el.l.    kr600

5. Omfattende etterkontroll etter kirurgi, periodontal behandling el.l.    kr600

6. Anestesi, lokal eller regional    kr600

201. Hvit fylling kompositt 1 flate    kr600

202. Hvit Fylling kompositt 2 flater    kr600

203. Hvit fylling kompositt 3 eller flere flater    kr600

210. Rotfylling fortann/hjørnetann    kr600

211. Rotfylling premolar (tann 4-5)    kr600

212. Rotfylling molar    kr600

304. Helkrone/bropilar    kr600

305. Etsbro    kr600

307. Broledd konvensjonell fast protetikk    kr600

308. Krone på tannimplantat    kr600

309. Broledd implantatstøttet protetikk    kr600

310. Hel overkjeveprotese/hel underkjeveprotese pr stk.    kr600

311. Hel overkjeveprotese og hel underkjeveprotese    kr600

312. Partiell protese med støpt CoCR-basis    kr600

314. Dekkprotese    kr600

320. Dekkprotese på 2 implantat i underkjeven    kr600

321. Hel overkjeveprotese ifm takst 320    kr600

400-1. Kirurgisk oppdekning    kr600

400-2. Kirurgisk oppdekning ved implantatbehandling    kr600

401. Ukomplisert ekstraksjon av tann    kr600

402. Ukomplisert ekstraksjon av påfølgende tenner i samme kjeveregion/økt    kr600

405. Fjerning av retinert tann/rot    kr600

406. Rotspissamputasjon (tann 1-5)    kr600

407. Rotspissamputasjon en rot – molar    kr600

416. Blottleggelse av retinert tann med/uten festet drag    kr600

421. Kirurgisk tannimplantat, første implantat    kr600

422. Kirurgisk tannimplantat, pr implantat i tillegg    kr600

705. Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved TMD    kr600

802. Tannrøntgen pr.bilde.    kr600

804. OPG uten vurdering av oral radiolog    kr600

804a. OPG med vurdering av oral radiolog    kr600

806. CEPH Skallerøntgen profil    kr600

809. CBCT med beskrivelse    kr600


Generell timesats inkl materialer er kr 2800 pr time.
For periodontal behandling, kjeveortopedisk behandling og for øvrige behandlinger oppgis pris på forespørsel.