Utdanningskandidat i pedodonti

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) skal opprette en utdanningsstilling i pedodonti. Vi søker derfor tannlege som ønsker å ta spesialistutdanning i pedodonti med studiestart høsten 2019.

Under forutsetning av at TkMNs søknad til Helsedirektoratets tilskuddsordning «Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti…» i 2019 innvilges, kan TkMN tilby lønn under utdanningen.


Kandidaten vil måtte påberegne plikttjeneste ved TkMN etter endt utdanning.  

Vi oppfordrer at aktuelle kandidater tar kontakt med konst. adm. dir. Tone Natland Fagerhaug, tlf. 47 60 58 08, e-post:tone.natland.fagerhaug@tkmidt.no innen 31. mai 2018.

Informasjon om Helsedirektoratets tilskuddsordning finner du her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonn-til-kandidater-under-spesialistutdanning-i-pedodonti-og-til-tannleger-i-utproving-av-spesialistutdanning-i-multidisipliner-odontologi