Pilot R-tann: Kodeverksprosjektet

Implementering av kodeverket SNOMED CT for tannhelsedata i elektronisk pasientjournal

 
edited.jpg

Prosjektleder
Johannes Moxness, TkMidt

Samarbeidspartnere
OPUS, Direktoratet for eHelse

TkMidt har ambisjoner om å være en nasjonal kraft når det kommer til eHelse-løsninger for tannhelse. I samarbeid med Direktoratet for e-helse har TkMidt ansvar for Kodeverk – Tannhelse og skal teste ut bruk av SNOMED CT på tannhelsedata i HUNT4. I tillegg har TkMidt fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMidts løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller et viktig erfaringsgrunnlag for eventuelle nasjonale løsninger.

 TkMidt ønsker å ha et sterkt fokus på innovasjon og teknologioverføring. TkMidt deltar aktivt i å utvikle eHelse-løsninger innen tannhelse. I denne sammenhengen ligger TkMidt på «bleeding edge». Med det menes at man tar i bruk og er med på å utvikle løsninger som fremdeles ikke er vanlig i bruk i tannhelsesektoren. I en slik prosess vil man møte mange utfordringer og tilbakeslag fordi man i mange tilfeller er den første til å møte de utfordringene som dukker opp. I tillegg krever en slik utvikling en større innsats i å definere behov, finne mulige løsninger og bidra til at disse utvikles. Alt dette gjør at TkMidt har en lengre og vanskeligere vei å gå før løsningene i bruk.