Prosjekter

 
 

HUNT4 Tannhelse

Kartlegging av tannhelse i Nord-Trøndelag

Trondheim gjennom 1000 år

Hvordan påvirket Svartedauen vårt DNA?

Forskningsbiobank for oral helse

Lagring av biologisk materiale for framtidig forskning

MUMS – Munn- og mat studien

Ernæringsstatus og munnhelse hos inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital

edited.jpg

Pilot R-tann: Kodeverksprosjektet

SNOMED CT for tannhelsedata i elektronisk pasientjournal

edited.jpg

Geronett

Gerodontologisk nettverk for forskning og kompetanseutvikling om oral helse hos eldre