Forskningsbiobank for oral helse

Vi samler spytt for forskning!
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef

Bakgrunn

Forskningsbiobank for oral helse ble opprettet i 2016 for å samle biologisk materiale som kan brukes for forskning. De fleste kjenner til at blod og vevsprøver er viktige kilder til informasjon om vår helse. Spytt har også mange slike kvaliteter og er nyttig både i forskning og diagnostikk.

Derfor har vi, sammen med Biobank1 ved St. Olavs hospital samlet spyttprøver siden 2017. Andre typer biologisk materiale kan også inngå i biobanken på sikt. Vi har satt i gang noen forskningsprosjekter på dette materialet, og vi har ideer for flere prosjekt. Ta kontakt hvis du vil vite mer!

Formål

Forskningsbiobanker samler inn og lagrer biologisk materiale som kan brukes i mange fremtidige forskningsprosjekter. Resultater fra analyser av biologisk materiale kan knyttes til annen helseinformasjon og utgjør derfor en viktig brikke i puslespillet med å forstå mekanismer for sykdom. Forskning på biologisk materiale gjør også at vi kan identifisere biologiske faktorer (biomarkører) som kan påvise eller angi risiko for sykdom.

Forskningsbiobank for oral helse har som formål å samle biologisk materiale som kan benyttes til forskning relatert til tann- og munnhelse, for å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Metoder

Til nå er det samlet inn rundt 5 000 prøver, hvorav nær 4 000 prøver er fra HUNT4 og de 2016 øvrige er fra pasienter ved St. Olavs hospital. Prøvene kan analyseres med hensyn på en rekke ulike faktorer; betennelsesmarkører, markører sykdomstilstander i kroppen og i munnhulen, vi kan kartlegge bakterieflora og produkter fra bakterier.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • Biobank1
  • St. Olavs hospital

Publikasjoner

No items found.