Geronett

Sammen om en bedre eldretannhelse!
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef

Bakgrunn

Å ta vare på tannhelse hos de eldre er viktig. For å ivareta eldretannhelse trenger vi betydelig samhandling mellom ulike aktører innen helse og omsorg og mer kunnskap om hvilke utfordringer som finnes.

De regionale odontologiske kompetansesentrene og andre odontologiske miljøer i Norge har sett et behov for å samordne kunnskap og forskning innen gerodontologi, og kompetansesentrene søkte derfor NFR om forprosjektmidler til å opprette et nettverk for gerodontologi, GERONETT.

Formål

GERONETT er et tverrfaglig forskningsnettverk for eldrehelse med medlemmer fra tannhelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og sykehus.

Vi ønsker å bidra en koordinering av forskning og fagutvikling innen eldretannhelse og fremme samhandling om eldretannhelse i helse- og omsorgssektoren.

Metoder

Nettverk, workshops, konferanser, samarbeidsprosjekter.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • TkRogaland
  • TkVest
  • TkØst
  • TkNN
  • UiO
  • UiB
  • NIOM
  • Støttet av Norges forskningsråd

Publikasjoner

No items found.