Bakgrunn

Genetiske risikofaktorer spiller viktige roller i etiologien til orale sykdommer. Å identifisere de relevante genetiske varianter og forstå deres molekylære biologi kan forbedre forebyggings- og behandlingsstrategier. Vår nåværende forståelse av oral helse genomikk antyder at tannkaries og periodontitt er polygeniske sykdommer, og svært store prøvestørrelser og informative fenotypiske definisjoner er nødvendig for å oppdage signaler og kartlegge assosiasjoner på tvers av det menneskelige genomet.

Formål

Vårt overordnede mål er å bli med i det internasjonalt konsortiet GLIDE2 med HUNT4 Tannhelse og utføre genomvide assosiasjonsstudier (GWAS) av tannkaries og periodontitt. GLIDE2 er etablert for å undersøke interaksjoner mellom gener og livsstil for oral helse og inkluderer mer enn 20 studier fra flere land over hele verden.

Metoder

Vi vil bruke data fra HUNT4 Tannhelse for å definere orale fenotyper og utføre GWAS av tannkaries og periodontitt. Oppsummeringsresultatene av GWAS i HUNT4 Tannhelse vil bli levert til konsortiet for metaanalyse.

Samarbeidende institusjoner

  • IKOM, NTNU
  • K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, NTNU
  • GLIDE2: The second wave of the Gene-Lifestyle Interactions and Dental Endpoints consortium
Yi-Qian Sun
Senior research scientist
Seniorforsker