Behandling

edited.jpg

Spesialistbehandling

TkMidt skal levere tverrfaglig utredning og behandling og kunne håndtere kasus med særdeles kompliserte problemstillinger og behandlingsbehov. Klinikken har ti behandlingsrom og kan motta henvisninger innen de fleste odontologiske spesialitetene.

TkMidt tilbyr pasientrettet rådgivning og veiledning for tannhelsepersonell i offentlig og privat tannhelsetjeneste.
Vi vil også kunne tilby hospitering ved Tkmidt sammen med vårt personale.
Vennligst kontakt oss for nærmere opplysninger.

 
edited.jpg

Tilrettelagt behandling

Ikke alle greier å oppsøke tannbehandling, selv om de har vondt eller vet at det er på tide med en undersøkelse.