Strategiplan

edited.jpg

Strategiplanen 2018-2021 er utarbeidet av styret, ansatte og ledelse ved TkMidt i løpet av 2017. I de neste fire årene skal TkMidt fremme og videreutvikle våre styrker, blant annet lokalisering nært St. Olavs hospital og NTNU, medarbeidere med sterk gjennomførings- og formidlingsevne, samt flerfaglighet innen pasientbehandling og forskning. Strategiplanen skal være et viktig redskap for eiere, styret og ansatte i dette arbeidet. Fra 1. januar 2018 slås Sør- og NordTrøndelag sammen til ett fylke, Trøndelag, noe som innebærer ny eierstruktur for TkMidt.

Strategiplan